Porady

Generalny wykonawca inwestycji budowlanych – czego powinniśmy wymagać?

Generalny wykonawca inwestycji budowlanych - czego powinniśmy wymagać?

Jeśli posiadasz już projekt architektoniczny swojego przyszłego domu albo masz w planach realizację budowy większych obiektów np. biurowca, jesteś inwestorem, który stoi zapewne przed wybraniem generalnego wykonawcy, przy takich decyzjach nie ma miejsca na pośpiech. Sprawa musi być gruntownie przemyślana i przeanalizowana, ponieważ od tego będzie zależał cały proces budowy oraz jej finalny kształt.

Co to jest generalne wykonawstwo?

 Do realizacji budowy możemy wynająć podwykonawców, czyli firmy, które wykonają poszczególne prace w ustalonym zakresie lub generalnego wykonawcę, któremu powierzamy wszystkie prace w ramach całego procesu, a z tym całą odpowiedzialność za przebieg i efekt budowy. To właśnie kompleksowość wykonania prac zleconych przez inwestora odróżnia generalnego wykonawcę od podwykonawców. Owszem, generalny wykonawca inwestycji budowlanych może zatrudniać swoich podwykonawców, lecz jego obowiązkiem jest koordynacja i kontrola ich pracy, ponieważ to na nim spoczywa finalna odpowiedzialność przed inwestorem, zarówno za jakość prac, jak i przeprowadzenie ich zgodnie z ustalonym terminem.

 Z odpowiedzialnością wiąże się też funkcja kierownika budowy. Jego zaangażowanie w proces budowlany to wymóg prawny. Dlatego od firmy świadczącej usługi generalnego wykonawstwa możemy wymagać, by posiadała w swoich szeregach rzetelną, doświadczoną osobę uprawnioną do pełnienia takiej funkcji. Inaczej będziemy musieli poszukać kierownika budowy na własną rękę, a to może nie wyjść nam na dobre. W przypadku ewentualnych problemów z komunikacją lub konfliktów pomiędzy obiema stronami oraz ewentualnych finalnych niedociągnięć albo błędów, jesteśmy narażeni na problemy i rozproszenie odpowiedzialności. Dlatego postawmy na generalnego wykonawcę, który zatrudnia  kierownika budowy.

 

Czego możemy wymagać od generalnego wykonawcy?

 Firma świadcząca usługi generalnego wykonawstwa jest odpowiedzialna za całość inwestycji, a więc za przekazanie inwestorowi nieruchomości do użytku, zgodnie z zakresem umowy. Obowiązkiem generalnego wykonawcy już na samym początku powinna więc być weryfikacja dokumentacji projektowej, której celem jest zidentyfikowanie ewentualnych błędów oraz trudności, jakie mogą się pojawić w procesie realizacji projektu, na jego różnych etapach.

 Jeśli chodzi o zakup materiałów budowlanych, decyzja należy do nas. Możemy zająć się tym sami lub powierzyć te obowiązki generalnemu wykonawcy. Ta druga opcja wydaje się korzystniejsza, ponieważ w przypadku ewentualnych szkód powstałych z wad materiału, nie ponosimy ryzyka z tego tytułu. Powierzając dobór i zakup materiałów firmie, jednocześnie zobowiązujemy ją do procesowania ewentualnych reklamacji u sprzedawcy czy producenta.

 Do obowiązków generalnego wykonawcy należy jednak zabezpieczenie placu budowy. Tym bardziej, że odpowiada on również za szkody, które mogą na nim ewentualnie powstać. A jak wygląda sytuacja z wywozem odpadów? Za wywóz odpadów odpowiada ich wytwórca. Do momentu, kiedy generalny wykonawca odpowiada za teren budowy, czyli do momentu zdania nieruchomości inwestorowi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, obowiązek wywozu odpadów spoczywa na generalnym wykonawcy. Po finalizacji procesu obowiązek ten przechodzi na inwestora. Dlatego bardzo ważne jest, aby dopilnować, by firma usunęła odpady z placu budowy przed dokonaniem finalnych formalności.

 

Wybór generalnego wykonawcy – czym jeszcze się kierować?

 Upewnijmy się, że firma z którą chcemy podjąć współpracę, jest w stanie zapewnić nam wszystko, o czym wspomnieliśmy w tym artykule. Dopytajmy też o jej zaplecze techniczne – najlepiej, jeśli posiada odpowiedni sprzęt oraz narzędzie, a nie musi ich wypożyczać. Możemy wtedy liczyć na bardziej wydajne technologie i ekonomiczne procesy. Zwróćmy uwagę posiadane certyfikaty oraz doświadczenie. Przejrzyjmy portfolio realizacji, zbierzmy adresy wykonanych inwestycji i porozmawiajmy z zarządzającymi budynkami lub ich mieszkańcami. Zbadajmy również status prawny generalnego wykonawcy – poprośmy o odpowiedni dokument świadczący o legalności firmy. Jeśli dostęp do informacji jest łatwy i wszystko wydaje się transparentne, a komunikacja z przedstawicielem firmy jest sprawna, możemy liczyć na dobrą współpracę!

Similar Posts