Porady

Jakich prac gruntowych wymaga montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Jakich prac gruntowych wymaga montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym składają się z osadnika gnilnego, systemu rur drenażowych oraz studzienek rozdzielczych. Przy budowie oczyszczalni wykonuje się prace ziemne, podczas których montowane są rury drenarskie, studzienki i inne elementy systemu. Warto wiedzieć, że aby móc wybudować oczyszczalnie rozsączającą, trzeba dysponować dość sporą powierzchnią.

Kilka słów o działaniu oczyszczalni z drenażem

Ścieki spływające z budynku w pierwszej kolejności trafiają do osadnika gnilnego, gdzie zachodzi ich wstępne oczyszczenie. Następnie nieczystości kierowane są do studzienki rozdzielającej i rur drenarskich. Perforowane ścianki w rurach sprawiają, że ścieki przesączają się do gruntu stopniowo, dopiero po rozłożeniu na mniejsze cząstki za sprawą działania bakterii.

Dystrybutor i wykonawca oczyszczalni ścieków EKO-BIO ze Słupska rury drenarskie umieszcza na podsypce ze żwiru lub tłucznia, co zapobiega zatykaniu drenów. Ponadto kluczowe jest zachowanie odpowiedniego spadku, a im bardziej przepuszczalny grunt, tym spadek powinien być większy. A zatem zakres prac ziemnych w znacznej mierze zależny jest od lokalnych uwarunkowań, a także ilości mieszkańców. Przykładowo, dla pięcioosobowej rodziny zwykle buduje się drenaż składający się z 4 ciągów o długich na około 18 metrów.

Prace ziemne przy montażu oczyszczalni biologicznych

Drenaż rozsączający jest systemem rur, który układa się pod powierzchnią gruntu. Oznacza to konieczność wykonania odpowiedniego wykopu, w którym następnie będzie można rozciągnąć poszczególne linie drenażowe. Długość i liczba ciągów zależna jest od ilości ścieków i warunków gruntowych, przy czym poszczególne linie nie powinny być dłuższe niż 20 metrów. Rury układa się na głębokości od 35 do 80 cm i otacza warstwa kruszywa. Poszczególne linie powinny być oddalone od siebie na około 1,5 metra. Przy budowie oczyszczalni trzeba także przygotować miejsce na osadnik gnilny i studzienki. Pomiędzy osadnikiem a systemem drenów montuje się studzienkę rozdzielająca, a na końcu każdego z drenów rury napowietrzające.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Starym Borku, Kołobrzegu i okolicach, które montuje wspomniana wcześniej firma EKO-BIO, są praktycznie bezobsługowe – raz w roku wystarczy usunąć osady i regularnie dawkować preparat biologiczny. W porównaniu do klasycznego szamba oczyszczalnie rozsączające są zdecydowanie tańsze w eksploatacji, ponieważ nie wymagają wywozu nieczystości. Warto jednak wiedzieć, że nad drenażem nie można niczego wybudować, utwardzać powierzchni ani sadzić roślin.

Similar Posts